Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZA/31122007/2007 ALSTAV s.r.o. Upratovacie služby 25 214 0 ObU-ZA 31.12.2008
2008/002 ALSTAV, s.r.o Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb na KÚD Žilina 3 192 1 596 KÚD v Žiline 01.01.2009 doba neurčitá
2008 Altec s.r.o. Kúpa AMA -254 s príslušenstvom 0 0 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 24.11.2008
152/2008/2008 Altec s.r.o., Praha, Khodlova 1297 servis prístroja Analyzátor ortuti AMA 254 34 667 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 12.05.2008 suma je uvedená v českých korunách, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
286/2008/2008 Altec s.r.o., Praha, Khodlova 1297 Servis prístroja Analyzátor ortuti AMA 254 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 10.07.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť, Sumu nie je možné presne stanoviť
124/2006 ALTIS, s. r. o., Žilina, Závodská cesta Kúpna zmluva - dodanie 13 ks počítačov, 10 ks tlačiarní, 13 ks monitor pre Katastrálny úrad v Žiline. 12 945 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 27.12.2006 07.01.2007
125/2006 ALTIS, s. r. o., Žilina, Závodská cesta Kúpna zmluva - dodávka 1 ks server a 1 ks monitor pre Katastrálny úrad v Žiline. 5 882 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 28.12.2006 05.01.2007
126/2003 ALTIS, s. r. o., Žilina, Závodská cesta Zmluva o dielo - dodávka, inštalácia PC siete pre štruktúrovanú kabeláž správ katastra a Katastrálneho úradu v Žiline. 14 248 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 03.12.2003 04.01.2004
126/2008 ALTIS, s. r. o., Žilina, Závodská cesta Zmluva o dielo - dodávka a inštalácia štruktúrovanej kabeláže do miestnosti pre centralizovanú tlač a obálkovanie dokumentov v budove Katastrálneho úradu v Žiline. 700 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 20.11.2008 28.11.2008
19/2003 ALTIS, s. r. o., Žilina, Závodská cesta Kúpna zmluva - dodanie 4 ks počítačov, 1ks tlačiarne, 1 ks digitálneho diktafónu, 8 ks programu software. 5 375 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 06.02.2004 16.02.2004
96/2007 ALTIS, s. r. o., Žilina, Závodská cesta Kúpna zmluva - dodávka 35 ks tlačiarni a 1 ks Switch pre Katastrálny úrad v Žiline. 5 486 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 18.12.2007 28.12.2007
97/2007 ALTIS, s. r. o., Žilina, Závodská cesta Kúpna zmluva - dodávka 3 ks počítačov, 4 ks monitorov, 6 ks program, 12 ks čistiaca súprava, 12 ks čistiaci sprej a 12 ks čistiaca utierka pre Katastrálny úrad v Žiline. 3 418 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 15.12.2007 25.12.2007
1/15/2006/AIN NR/2006 ALTO Slovakia, spol. s r.o., Svit, Sládkovičová 23 Dodavka casti predmetu zmluvy- instalacia a uvedenie do prevadzky. 3 286 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 28.10.2006
IU/2007/50004 ALUSTAV, s.r.o., Šamorínska 10, 821 06 Bratislava Vykonanie stavebných prác v objekte IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 143 055 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 09.02.2007 31.03.2007
10 / 2009 Alžbeta Elexová - REFLEX Nákup kancelárskych a hygienických potrieb 3 200 0 Krajský stavebný úrad v Košiciach 15.01.2009 31.12.2009
378/2007/2007 Alžbeta Elexová- REFLEX, Košice Kúpna zmluva č. 378/2007 34 007 34 007 Katastrálny úrad v Košiciach, Košice 05.03.2007 01.03.2008
325/06/2006 Alžbeta Juhaniaková - ALEN Stravovacie služby pre OO PZ Rimavská Sobota 18 640 0 KRPZ BB 31.10.2007
120/240/2008 AM SUDOP spol. s r. o. Strečnianska 5, 851 01 Bratislava Predmetom tejto zmluvy je vypracovať a poskytnúť pre objednávateľa dielo: Štúdia vyhodnotenia stavu rozmiestnenia technicko-hygienickej údržby pre elektrické poschodové jednotky a motorové jednotky slúžiace na výkony vo verejnom záujme 62 873 0 MDPT SR 15.08.2008 15.12.2008
111/270/2009 AM Sudop, spol.s.r.o. Strečnianska 5, 851 05 Bratislava Analýza súčasného stavu a návrh kocepcie zabezpečenia úloh vyplývajúcich z charty práv cestujúcich a TSI PRM(technické špecifikácie interoperability pre osoby so zníženou pohyblivosťou) 0 0 MDPT SR 30.11.2009
2/2/2006/AIN NR/2006 AM-Skalka, Nitra Poskytnutie lektorskej cinnosti 33 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 24.11.2006
132/2006/AIN/2006 AM-Skalka, Nitra, Akademická 4 Objednávateľovi bol schválený projekt - "Vzdelávanie zamestnancov rezortu pôdohospodárstva za účelom získania Osvedčenia ECDL Start - European Computer Driving Licence - vodičský preukaz na počítače". 11 153 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 24.11.2006
2/KAP/2009/ 12872 Amari spol. s.r.o, Moyzesova 2, Stupava Rekonštrukcia kanalizácie a vzduchotechniky kuchyne a práčovne IPR 40 710 0 IPR, Mokrohájska č. 1, Bratislava 16.06.2009 31.08.2009
141-400-2007 Amecon Slovakia Sabinovská 12 Servisná zmluva na telekomunikačný počítač 83 682 52 276 Slovenský hydrometeorologický ústav 06.07.2007
2003-131 AMEDIS s r.o.,Mlynská 10,921 01 Piešťany kúpna zmluva č.2003-1013 - detektor diodového poľa PDA-100,komunikačná karta DX 726 276 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 02.06.2003
2004-109 AMEDIS s r.o.,Mlynská10,921 01 Piešťany kúpna zmluva č.2004-1017 - atómový absorbčný spektrometer 2 782 515 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 23.08.2004
43-100-2006 Amedis s.r.o. Mlynská 10 Plynový chromatograf 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.03.2006 01.05.2006
114/1018/2006/UKSUP/BA/2006 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 doplnenie mikrovlnovej rozkladnej piecky MARS 14 931 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 22.07.2006
173/2008/2008 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 náhradný diel k prístroju Carry 100 569 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 16.04.2008 dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
248/2008/2008 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 Kalibrácia atomového absorbčného spektrometra 237 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 17.06.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť;
291/2008/2008 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 Náhradné diely k AAS Varian. 774 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 18.08.2008