Zmluva č. 126/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:126/2008
Dodávateľ:ALTIS, s. r. o., Žilina, Závodská cesta
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - dodávka a inštalácia štruktúrovanej kabeláže do miestnosti pre centralizovanú tlač a obálkovanie dokumentov v budove Katastrálneho úradu v Žiline.
Zmluvne dohodnutá čiastka:699,79
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:699,79
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy