Zmluva č. 124/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:124/2006
Dodávateľ:ALTIS, s. r. o., Žilina, Závodská cesta
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - dodanie 13 ks počítačov, 10 ks tlačiarní, 13 ks monitor pre Katastrálny úrad v Žiline.
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 944,83
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 944,83
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy