Zmluva č. 125/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:125/2006
Dodávateľ:ALTIS, s. r. o., Žilina, Závodská cesta
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - dodávka 1 ks server a 1 ks monitor pre Katastrálny úrad v Žiline.
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 881,59
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 881,59
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy