Zmluva č. 126/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:126/2003
Dodávateľ:ALTIS, s. r. o., Žilina, Závodská cesta
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - dodávka, inštalácia PC siete pre štruktúrovanú kabeláž správ katastra a Katastrálneho úradu v Žiline.
Zmluvne dohodnutá čiastka:14 248,43
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 248,43
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy