Zmluvy za Katastrálny úrad Žilina


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
76/2008 Stavby a služby, s. r. o., , Krásno nad Kysucou Zmluva o dielo - rekonštrukcia budovy SK Čadca. 38 157 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 25.08.2008 04.10.2008
77/2004 Pavol Vanca, Žilina, Borová 24 Zmluva o dielo - rekonštrukcia budovy Katastrálneho úradu v Žiline. 18 909 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 04.06.2004 27.06.2004
78/2005 DATASET - Ing. B. Hazda , Žilina, Nám. Ľ. Štúra 1 Kúpna zmluva - dodávka tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov, nákup PC 47 224 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 30.09.2005 30.09.2007
78/2007 MRAZEX , Žilina, Hurbanova 15 Zmluva o dielo - dodávka a montáž 8 ks klimatizačných jednotiek pre jednotlivé správy katastra . 6 185 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 24.07.2007 02.09.2007
79/2004 LMD s. r. o., Banská Bystrica, Golianova 1 Zmluva o dielo - dodanie zariadenia interiéru kancelárie a rokovacej miestnosti Katastrálneho úradu v Žiline. 11 847 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 16.06.2004 05.07.2004
7/1997 ENVI-GEOS, s.r.o., Nitra, Chmeľova dolina 84 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Korňa 174 441 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 30.12.1997 15.12.2005
7/2003 KOEXIMPO s. r. o., Kysucké Nové Mesto, Revolučná 1171/89 Kúpna zmluva - dodanie kancelárskych potrieb na rok 2003 pre Katastrálny úrad v Žiline. 11 249 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 15.01.2003 31.12.2003
7/2004 DATASET - Ing. B. Hazda , Žilina, Nám. Ľ. Štúra 1 Kúpna zmluva - dodávka tonerov do kopírovacích strojov a cartridge pre Katastrálny úrad v Žiline. 16 597 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 04.03.2004 31.12.2004
7/2008 Ing. Stanislav Jurčo - Geodet. kancelária, Dolný Kubín, Obrancov mieru 12 Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Pribiš 36 381 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 21.04.2008 30.11.2009
81/2003 Stavebný podnik s. r. o., Námestovo, Miestneho priemyslu 561 Zmluva o dielo - rekonštrukcia plochej strechy budovy SK Námestovo. 47 895 47 895 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 18.08.2003 07.10.2003
81/2008 Ing. Michal Kráľ - GEODET, Martin, Maše Haľamovej 11 Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Laskár 5 393 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 02.09.2008 31.01.2010
82/2008 Ing. Michal Kráľ - GEODET, Martin, Maše Haľamovej 11 Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Tomčany 6 545 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 02.09.2008 30.04.2010
83/2003 GAREDO s. r. o, Kysucké Nové Mesto, Rudinská cesta Zmluva o dielo - zhotovenie projektovej dokumentácie stavby - rekonštrukcia plynovej kotolne v budove SK Dolný Kubín. 1 105 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 28.05.2003 01.07.2003
84/2003 Stanislav Meľo, Dolný Kubín Zmluva o dielo - oprava vonkajšej fasády budovy SK Dolný Kubín. 4 564 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 11.07.2003 31.10.2003
84/2005 MA - NA, s. r. o, Žilina, A. Rudnaya 39 Zmluva o dielo - rekonštrukcia vstupných dverí dudovy SK Martin. 1 735 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 07.07.2005 27.07.2005
87/2007 Jozef Baculák, Čadca, Športovcov 1 941 Zmluva o dielo - rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove SK Čadca. 6 636 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 22.09.2007 31.10.2007
88/2007 Richard Baránek , Stránske, Stránske 231 Kúpna zmluva - dodávka tonerov do kopírovacich strojov a náplne do tlačiarní pre Katastrálny úrad v Žiline. 2 029 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 27.11.2007 26.11.2008
8/1996 EKOPED, Žilina, Štefánikova 32 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Horný Vadičov 18 217 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 30.12.1996 15.12.2003
8/2008 Ing. Stanislav Jurčo - Geodet. kancelária, Dolný Kubín, Obrancov mieru 12 Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Malý Bysterec 8 697 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 21.04.2008 30.11.2009
95/2006 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Kotrčiná Lúčka 5 381 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 19.12.2006 30.10.2009