Zmluva č. 81/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:81/2003
Dodávateľ:Stavebný podnik s. r. o., Námestovo, Miestneho priemyslu 561
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - rekonštrukcia plochej strechy budovy SK Námestovo.
Zmluvne dohodnutá čiastka:46 059,79
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:1 834,72
Celková dohodnutá čiastka:47 894,51
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:47 894,51
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy