Zmluva č. 88/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:88/2007
Dodávateľ:Richard Baránek , Stránske, Stránske 231
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - dodávka tonerov do kopírovacich strojov a náplne do tlačiarní pre Katastrálny úrad v Žiline.
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 028,67
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 028,67
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy