Zmluva č. 84/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:84/2003
Dodávateľ:Stanislav Meľo, Dolný Kubín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - oprava vonkajšej fasády budovy SK Dolný Kubín.
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 564,27
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 564,27
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy