Zmluva č. 83/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:83/2003
Dodávateľ:GAREDO s. r. o, Kysucké Nové Mesto, Rudinská cesta
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - zhotovenie projektovej dokumentácie stavby - rekonštrukcia plynovej kotolne v budove SK Dolný Kubín.
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 104,63
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 104,63
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy