Zmluvy za Národný inšpektorát práce


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
KE_17_07/2007 IKORES Slovakia spol. s.r.o.,, Votrubova 28, 821 09 Bratislava uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 1 759 231 0 Inšpektorát práce Košice
NR_1_07/2007 STAMI, s.r.o. Zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy IP Nitra 1 054 146 0 Inšpektorát práce Nitra 05.06.2007 07.06.2008 zmluva platí počas záručnej doby
BA_1_10/2010 DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY spol. s.r.o.,, Kálov 356, 010 01 Žilina Rámcová dohoda č.10K000005 o zabezpečení poskytovania stravovania 237 000 10 045 Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 26.03.2010 25.03.2014 Zmluva je uzatvorená na dobu - 48 mesiacov
BB_3_07/2007 AGROSTAV a. s.,, Sládkovičova 92, Banská Bystrica Rekonštrukcia kotolne IP BB 232 723 0 Inšpektorát práce B. Bystrica DODATOK !!!!
KE_01_10/2010 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Rámcová dohoda č.1/2010 o zabezpečení stravovania 97 416 12 177 Inšpektorát práce Košice
NR_1_09/2009 ELLIO, spol. s r.o. Zmluva o dielo č. 4/2009 - rekonštrukcia výťahu v budove IP Nitra 86 300 0 Inšpektorát práce Nitra 30.03.2009 29.06.2009 zmluva platí počas záručnej doby
PO_08_08/2008 Cienfuegos, s.r.o.,, Holubyho 12 , 040 01 Košice Zmluva o nájme nebytových priestorov 53 023 70 696 Inšpektorát práce Prešov
TT_1_10/2010 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Rámcová dohoda č 1/2010 o zabezpečení poskytovania stravovania 47 520 6 000 Inšpektorát práce Trnava 15.01.2010 30.12.2013 centrálne verejné obstarávanie
TT_2_10/2010 Vaša stravovacia spol. s. r.o. Rámcová dohoda č 2/2010 o zabezpečení poskytovania stravovania 47 520 6 000 Inšpektorát práce Trnava 12.01.2010 30.12.2013 centrálne verejné obstarávanie
KE_03_07/2007 Testav spol. s r.o.,, Cyklistická 7, 040 01 Košice Mandátna zmluva uzavretá podľa § 566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) 36 636 0 Inšpektorát práce Košice
NIP_006_07/2007 Araver a.s., Trenčín Kúpna zmluva (kúpa motorového vozidla) 32 911 0 Národný inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 04001 Košice
BB_3_09/2009 HASCO s. r .o.,, Kapitulská 10, Banská Bystrica Zabezpečenie stravovania 32 854 0 Inšpektorát práce B. Bystrica
BB_2_09/2009 RELAX-BETT s. r .o., Vikárska 15, Nitra Zabezpečenie stravovania 32 361 0 Inšpektorát práce B. Bystrica
BB_1_07/2007 Michal Kožak, Pieninská 25, Banská Bystrica Zabezpečenie stravovania 32 184 0 Inšpektorát práce B. Bystrica
ZA_12_08/2008 Auto PALAZZO, spol. s r. o., Vozárová 1, 040 17 Košice automobil FIAT DUCATO/kúpna zmluva 30 024 0 Inšpektorát práce Žilina
NR_3_08/2008 Auto Palazzo Košice, spol. s r.o. Kupna zmluva - sl.auto FIAT DUCATO 30 024 0 Inšpektorát práce Nitra 18.11.2008 18.11.2010 zmluva platí počas záručnej doby
TT_01_08/2008 Auto PALAZZO Košice, spol. s.r.o. Kúpna zmluva 30 024 0 Inšpektorát práce Trnava 18.11.2008 26.11.2008
NIP_002_10/2010 FOX Pro Real, s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo (projekt na rekonštrukciu ŠZ Huty + autorský dozor) 28 200 1 200 Národný inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 04001 Košice
PO_21_00/2004 Kamélia Media, s.r.o.,, Pražská 2, Košice Zmluva o nájme nebytových priestorov a za služby spojené s nájmom nebyt. Priestorov - služby 27 388 0 Inšpektorát práce Prešov
NIP_10_09/2009 OMOSS s.r.o., Osadská 697/15, Trstená Zmluva o dielo (stavebné práce-rekonštrukcia apartmánu v Malej Lučivnej) 24 178 0 Národný inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 04001 Košice
1 2 3 4 >>