Zmluvy za Národný inšpektorát práce


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
BA_1_10/2010 DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY spol. s.r.o.,, Kálov 356, 010 01 Žilina Rámcová dohoda č.10K000005 o zabezpečení poskytovania stravovania 237 000 10 045 Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 26.03.2010 25.03.2014 Zmluva je uzatvorená na dobu - 48 mesiacov
BB_1_07/2007 Michal Kožak, Pieninská 25, Banská Bystrica Zabezpečenie stravovania 32 184 0 Inšpektorát práce B. Bystrica
BB_1_09/2009 ENESYS s. r .o., Na Štepnici 2538/5, Zvolen Dodávka a montáž štrukturovanej kabeláže 23 730 0 Inšpektorát práce B. Bystrica
BB_2_07/2007 K + K a. s., Bratislavská 29, Žilina Nákup 11 ks notebookov 13 082 0 Inšpektorát práce B. Bystrica
BB_2_09/2009 RELAX-BETT s. r .o., Vikárska 15, Nitra Zabezpečenie stravovania 32 361 0 Inšpektorát práce B. Bystrica
BB_3_07/2007 AGROSTAV a. s.,, Sládkovičova 92, Banská Bystrica Rekonštrukcia kotolne IP BB 232 723 0 Inšpektorát práce B. Bystrica DODATOK !!!!
BB_3_09/2009 HASCO s. r .o.,, Kapitulská 10, Banská Bystrica Zabezpečenie stravovania 32 854 0 Inšpektorát práce B. Bystrica
BB_5_07/2007 AGROSTAV a. s.,, Sládkovičova 92, Banská Bystrica Stavebné úpravy vstupnej haly 15 323 0 Inšpektorát práce B. Bystrica
KE_01_07/2007 REFLEX - PRO spol. s.r.o.,, Kmeťova 27, 040 01 Košice Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 9 792 0 Inšpektorát práce Košice
KE_01_09/2009 H.B.S projekt, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice Zmluva o dielo č. 01/2009 uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 12 746 0 Inšpektorát práce Košice
KE_01_10/2010 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Rámcová dohoda č.1/2010 o zabezpečení stravovania 97 416 12 177 Inšpektorát práce Košice
KE_02_07/2007 Ing. Olšavský - Manol,, Furčianska 51, 040 14 Košice Príkazná zmluva o vyhľadaní dodávateľa č. uzavretá podľa §724 a nasl. Občianskeho zákonníka 3 173 0 Inšpektorát práce Košice
KE_02_09/2009 Ing. Alena Slivková -ASTHERM,, Helsinská 19, 040 13 Košice Zmluva o dielo č. 01/2009 na vypracovanie energetického certifikátu a vydanie energtického štítku objektu Inšpektorátu práce Košice, Masarykova 10, Košice 6 506 0 Inšpektorát práce Košice
KE_03_07/2007 Testav spol. s r.o.,, Cyklistická 7, 040 01 Košice Mandátna zmluva uzavretá podľa § 566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) 36 636 0 Inšpektorát práce Košice
KE_03_08/2008 Autorizované školiace stredisko, Ing. Ivan Liška,CREDIT 0623, H., Meličkovej 14, 841 05 Bratislava Zmluva č. zmluvy 92/2008 na zabezpečnie vzdelávania zamestnancov 21 566 0 Inšpektorát práce Košice
KE_16_07/2007 DOXX-stravné lístky spol. s r.o.,, Murgašova č.3, 010 01 Žilina Komisionárska zmluva č. 07K992015 o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov komitenta uzavretá v súlade s ustanovením § 577, ods. 2 Obchodného zákonníka a v náväznosti na ustanovenie §152 Zákonníka práce 0 0 Inšpektorát práce Košice
KE_17_07/2007 IKORES Slovakia spol. s.r.o.,, Votrubova 28, 821 09 Bratislava uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 1 759 231 0 Inšpektorát práce Košice
NIP_001_08/2008 Presto Co s.r.o., Košice Kúpna zmluva č. 23/08 (nákup kancelárskych potrieb) 0 2 000 Národný inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 04001 Košice
NIP_002_09/2009 Pro Infos s.r.o., Bajkalská 23/4863, Prešov Zmluva o dielo (preklady do NJ, FJ a tlač brožúr Vysielanie zamestnancov) 8 962 0 Národný inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 04001 Košice
NIP_002_10/2010 FOX Pro Real, s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo (projekt na rekonštrukciu ŠZ Huty + autorský dozor) 28 200 1 200 Národný inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 04001 Košice
1 2 3 4 >>