Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1325/2010 DOXX - stravné lístky, Žilina, Murgašova 3 Predmetom rámcovej dohody je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov formou stravovacích lístkov 21 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 16.12.2010 16.12.2013
1363/2010 Ing. Andrea Zlochová, Bratislava, Bulíková 13 Zmluva o vykonaní auditu - Vykonanie externého auditu oprávnenosti a použitia výdavkov rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR – Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog / Národné monitorovacie centrum pre drogy, vedený po 4 200 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 28.12.2010 28.02.2011
1364/2010 LOMTEC.com,s.r.o., Bratislava, Martinská 49 Zmluva o webhostingu a servise - Zabezpečovanie ekonomického a finančného manažmentu spojeného s prácou NMCD, kancelárskych a administratívnych prác spojených s činnosťou GS VMDZKD/NMCD 8 925 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2011 31.12.2011
1365/2010 Oľga Gregorovičová , Bratislava, Gwerkovej 20 „Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti administratívy a ekonomického manažmentu - Zabezpečovanie ekonomického a finančného manažmentu spojeného s prácou NMCD, kancelárskych a administratívnych prác spojených s činnosťou GS VMDZKD/NMCD 10 356 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2011 31.12.2011
1366/2010 TRIPRINT s. r. o., , Bratislava-Petržalka, Pankúchova 5 Zmluva o dielo - grafické spracovanie návrhu, tlač a dodanie propagačných materiálov (brožúra, leták) pre vybrané orgány štátnej správy (VÚC) a Centrá právnej pomoci 4 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 17.12.2010 21.12.2010
1372/2010 Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku , Bratislava , Hviezdoslavovo námestie č.14 „Národný konvent o Európskej únii 2011“. Zabezpečenie požiadaviek projektu Národný konvent o Európskej únii ako špecifického diskusného fóra, ktoré bude slúžiť ako pôda, na ktorej majú zástupcovia štátnej správy, samosprávy, odborných združení, akademick 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
1385/2010 ŠEVT, a.s., Bratislava, Plynárenská 6 Zmluva č. 27/2010 k rámcovej dohode na poskytnutie služby č. VZ 099/2007 – tlač brožúry OECD - Poskytnutie služby v súvislosti s tlačou a grafickým spracovaním brožúry OECD na základe požiadavky Úradu vlády Slovenskej republiky 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.12.2010 31.12.2010 SUMA V CENNÍKU
1386/2010 Slovenský rozhlas, Bratislava, Mýtna 1 nadobudnutie, výroba, koprodukcia a zabezpečenie vysielania cyklov rozhlasových relácií 66 350 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 22.12.2010 31.12.2011
1099/2010 Advokátska kancelária HPP s.r.o. , Bratislava, Borekova 4 Zmluva o poskytnutí právnych služieb 2 450 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.10.2010 30.09.2011 MESAČNÁ ODMENA BEZ DPH
1277/2010 Gratex International, a.s. , Bratislava, Galvaniho Business Center IV., Galvaniho 17/C dodávka výpočtovej techniky pre Kancelárie Centra právnej pomoci 5 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 17.12.2010
1278/2010 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 bezplatný prevod výpočtovej techniky 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 30.12.2010
1353/2010 Storin, spol. s.r.o., Bratislava 3, Riazanská 57 Zmluva o POSKYTOVANÍ, ODBERE A VYUŽÍVANÍ INFORMÁCIÍ Z MONITOROVANIA VEREJNÝCH INFORMAČNÝCH ZDROJOV 1 825 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2011 31.12.2011
1370/2010 Únia materských centier , Bratislava, Godrova 6, Zmluva o poskytnutí dotácie „ na projekt „Vstúpte s dieťaťom “, „ na projekt „Míľa pre mamu “, „ na činnosť šesťdesiatich materských centier uvedených v prílohe á 1.000,- € “ 66 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.12.2010 31.03.2011
1373/2010 NOTHING BUT SWING, Slovenská Ľupča, Lesnícka 25 Jazzový koncert 200 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 15.12.2010 15.12.2010
1374/2010 NOTHING BUT SWING, Slovenská Ľupča, Lesnícka 25 Jazzový koncert - p. Kováč 200 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 15.12.2010 15.12.2010
1090/2010 Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, Štefanikova 69 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 22210420028 „Posilnenie administratívnych kapacít Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti napĺňania horizontálnych priorít“. 66 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 19.11.2010 19.11.2015
1398/2010 Slovenské univerzálne programy spol.s.r.o, Bratislava, Sienkiewiczova 1 Licenčná zmluva - Programové vybavenie S.U.P. Mzdy pre pracovníkov 800 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 15.12.2010 NA DOBU NEURČITÚ
1407/2010 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 Zmluva č. 070/2010/SZ o prevode správy hnuteľného majetku 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.10.2010 29.10.2010
1408/2010 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 Zmluva č. 071/2010/ SZ o prevode správy hnuteľného majetku 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 10.12.2010 10.12.2010
1409/2010 Aglo Services, s.r.o., Bratislava, Šustekova 51 Užívatelská podpora a prevádzka testovacieho prostredia 5 800 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2011 31.05.2011
<<1 2 3 4