Zmluva č. 1363/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1363/2010
Dodávateľ:Ing. Andrea Zlochová, Bratislava, Bulíková 13
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o vykonaní auditu - Vykonanie externého auditu oprávnenosti a použitia výdavkov rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR – Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog / Národné monitorovacie centrum pre drogy, vedený po
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 200,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 200,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1

Prílohy