Zmluva č. 1325/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1325/2010
Dodávateľ:DOXX - stravné lístky, Žilina, Murgašova 3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Predmetom rámcovej dohody je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov formou stravovacích lístkov
Zmluvne dohodnutá čiastka:21 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:21 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1

Prílohy