Zmluva č. 1366/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1366/2010
Dodávateľ:TRIPRINT s. r. o., , Bratislava-Petržalka, Pankúchova 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - grafické spracovanie návrhu, tlač a dodanie propagačných materiálov (brožúra, leták) pre vybrané orgány štátnej správy (VÚC) a Centrá právnej pomoci
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 500,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 500,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1

Prílohy