Zmluvy za Výskumný ústav vodného hospodárstva


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
96/I/2010/130/2010 Der Kurier Slovakia s.r.o., Bratislava Záväzok na servis pri zabezpečení prepravy 0 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.01.2011 31.12.2011 Fakturácia bude prebiehať mesačne podľa cien, ktoré sú v prílohe č. 1
97/DOD/2010/200/7380/2010 Hydrosan, Bratislava Vybudovanie vrtov 3 570 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 21.12.2010 21.02.2011 Vybudovanie 4 ks pozorovacích vrtov v lokalite Čiližska Radvaň. Projekt LIFE08/NAT/SK/000239
98/ODB/2010/200/7380/2010 Ekotechnika s.r.o., Černošice Dodávka meracieho zar. - sondy 8 013 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 21.12.2010 25.01.2011 Dodanie, inštalácia, zaškolenie - Meracie zariadenie - sonda
95/DOD/2010/230/7458/2010 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Kalibrácia vrtúľ 6 735 0 SHMU, Bratislava 17.12.2010 17.12.2010 Kalibrácia vodomerných vrtúľ typ A.OTT C2, A.OTT C31
94/DOD/2010/310/7456/2010 VUVH, Bratislava Stanovenie rádiologického rozboru vody 83 0 BVS a.s., Bratislava 08.12.2010 31.12.2011 Cena za 1 vzorku je 83,34€. Celková cena služieb v zmluvnom období neprekročí sumu 36 000€
85/I/2010/100/2010 Tendrex s.r.o., Senec Zmluva o dielo 36 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 19.11.2010 Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania, odmena za poskytovanie služieb bola stanovená na 35,70 €/hod
88/DOD/2010/120/7444/2010 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Zmluva o poskytnutí podpory 8 000 0 Environmentálny fond, Bratislava 11.11.2010 30.11.2010 Teória a prax vo vodnom hospodárstve
89/DOD/2010/120/7445/2010 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Zmluva o poskytnutí podpory 8 000 0 Environmentálny fond, Bratislava 11.11.2010 30.11.2010 Vodné hospodárstvo
90/DOD/2010/120/7445/2010 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Zmluva o poskytnutí podpory 8 000 0 Environmentálny fond, Bratislava 11.11.2010 30.11.2010 Povodne 2010, príčiny, priebeh, skúsenosti
87/I/2010/110/2010 SKQS, Žilina Dozorový audit 1 940 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 03.11.2010 10.12.2010 Rámcová Zmluva o cetrifikácii systému manažérstva kvality č. 168/08
84/K/2010/120/7429/2010 Sorea s.r.o., Bratislava Poskytnutie služieb 6 596 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 02.11.2010 05.11.2010 Povodne 2010, príčiny, priebeh, skúsenosti
93/INV/2010/130/2010 Hermes LabSystems s.r.o., Bratislava Dodanie Termocyklér pre PCR 14 937 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 19.10.2010 01.11.2010 Dodanie, inštalácia, zaškolenie pre obsluhu zariadenia:"Termocyklér pre PCR", model "QPCR System Stratagene Mx 3005P" od výrobcu Agilent Technologies, Inc
80/K/2010/120/7445/2010 Marketing and Business Group s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo 1 428 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 24.09.2010 29.10.2010 Vodné hospodárstvo
81/K/2010/120/7444/2010 Marketing and Business Group s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo 4 046 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 24.09.2010 29.10.2010 Teória a prax vo vodnom hospodárstve
79/ODB/2010/130/6847/2010 UK Prírodovedecká fakulta, Bratislava Zmluva o dielo 10 472 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 23.09.2010 23.10.2010 Vydanie 4 samostatných čísiel časopisu Acta Enviromentalica Universitatis Comenianae (Bratislava) v náklade 250 ks
83/ODB/2010/310/7293/2010 AQ-BIOS s.r.o, Bratislava Zmluva o dielo 14 790 0 VUVH, Bratislava 16.09.2010 15.12.2010 Aktualizácia metodiky na hodnotenie ekologického stavu na základe rýb pre hodnotenie stavu povrchových vôd. Aktivity v zahraničných pracovných skupinách
61/DOD/2010/310/7394/2010 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Rozbor pitných vôd 15 336 0 TVS a.s., Piešťany 01.06.2010 15.12.2010 Vykonávanie rozborov pitných vôd na rádiologické ukazovatele v súlade s Naradením vlády SR č. 354/2006 Z.z., celková objemová aktivita alfa, beta, radónu 222". Rámcová cena: pri počet vzoriek od 200 ks/rok a pri stanovení troch parametrov (alfa, beta, radón) 73,03 € za vzorku bez DPH. Náklady sú vypočítané podľa skutočnosti z r.2009
50/ODB/2010/130/7234/2010 DHI Slovakia s.r.o., Bratislava Tvorba modelu záplavových území 23 952 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 14.06.2010 09.07.2010 Tvorba záplavového územia v digitálnom prostredí /GEODIS/ v rôznych hydrologických podmienkach pre prípadovú štúdiu Modra
46/2010/5.1//2010 MŽP SR, Bratislava Posilnenie povedomia podľa RSV 295 831 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 09.06.2010 31.12.2013
60/ODB/2010/130/6847/2010 Gavax s.r.o., Vranov nad Topľou Zmluva o dielo 4 356 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 03.06.2010 03.07.2010 Dodanie ELISA plate kit - 4 balenia
1 2 3 4 >>