Zmluva č. 98/ODB/2010/200/7380/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:98/ODB/2010/200/7380/2010
Dodávateľ:Ekotechnika s.r.o., Černošice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka meracieho zar. - sondy
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 013,46
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 013,46
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Dodanie, inštalácia, zaškolenie - Meracie zariadenie - sonda

Prílohy