Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1/DC/2004 Tempest, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb/dodatok 5 1 559 820 790 000 DataCentrum 29.12.2003 Ročné náklady
6/DC/2003 PosAm spol. s r.o. Zmluva o dielo/dodatok 7 2 307 933 238 000 DataCentrum 26.02.2003 Ročné náklady
25/DC/2004 Siemens Business Services s.r.o. Zmluvao posk. služieb/dodatok 3 349 392 174 500 DataCentrum 09.08.2004 Ročné náklady
SOI/2011/02 Lazar Consulting, s.r.o. Zmluva o poskytovaní prístupu do aukčného prostredia "Elektronická aukcia" 0 500 Slovenská obchodná inšpekcia 01.01.2011 31.12.2015 Poskytovateľ zabezpečí klientovi realizáciu elektronickej aukcie v zmysle platných predpisov SR. Celková suma je prepokladaná kedže nie je možné určiť dopredu počet aukcií. Cena za realizáciu jednej aukcie je 10Eur/aukcia.
2009/02270 SLOVDEKRA, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov - ObÚD Žilina, Hruštiny 6 806 3 403 KÚD v Žiline 08.12.2009 doba určitá
2009-363 GEODIS Slovakia B.Bystrica Licencie na použitie farebných digitálnych ortofotomáp ( Geodis) 253 298 0 SSC 26.10.2009
180/2010 SEZAKO s. r. o. Čistenie a údržba ORL 0 0 SSC 10.02.2010 jednotková cena
732/2010 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Údržba a servis IS MCS 1 072 843 0 SSC 22.06.2010
801/2009 Ceda Slovakia s r.o. Ba Tvorba, aktualizácia a zabezpečenie certifikácií lokalizačných kódov tabuliek TMC pre Slovenskú republiku 346 528 0 SSC 18.12.2009
36/DC/2009 Tempest, a.s. Rámcová dohoda 6 664 000 0 DataCentrum 10.11.2009
583/2009 ŠVARBA s.r.o. Zabezpečenie bežných obslužných prác v AB IVSC Banská Bystrica a jej priľahlých priestorov 135 0 SSC 08.07.2009
16/DC/2009 Advokátska kancelária ECKER - KÁN AND PARTNERS, s.r.o. Zmluva o právnych službách 704 0 DataCentrum 30.04.2010 Mesačne
1/2013 ZO SOZ ZaSS pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci Kolektívna zmluva na rok 2013 0 0 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci 28.02.2013 31.12.2013
641/2009 ALFA 04 a.s. Cesta I/61 Červeník - most nad ŽSR 36 504 0 SSC 02.09.2009
KR PZ - TN 1/2008/2008 Ing.Štefan Mikloš- NAMITA gravírovanie menoviek 30 000 211 KRPZ-TN 23.01.2013
-/2010 GEO-KOD s.r.o., Bratislava, Bratislava Zmluva na používanie webovej transformačnej služby 4 501 1 786 Geodetický a kartografický ústav , Bratislava 31.12.2012
1/2007/2007 I.E.G. - Igor Goruša, Bratislava, Bratislava Zmluva na zabezpečenie stravovania 98 454 12 319 Geodetický a kartografický ústav , Bratislava Prepočet konverzným kurzom 1€/30,1260 Skk
1199/2000/2008 Sloveko s.r.o. úradné meranie celkovej hmotnosti a nápravových tlakov cestných vozidiel 639 625 0 SSC 04.11.2008
ZoD ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby Cesta I/64 Nové Zámky - rozšírenie 71 395 0 SSC 26.03.2010
31/10/VDZ Združenie " HLSS-VDZ" Obnova vodorovného dopravného značenia vozoviek ciest I. triedy v správe SSC Bratislava - časť č.4 4 839 116 0 SSC 19.05.2010
704/2010 VADET, s.r.o. Obnova vodorovného dopravného značenia vozoviek ciest I. triedy 4 513 677 0 SSC 18.05.2010
708/2010 VADET, s.r.o. Obnova vodorovného dopravného značenia vozoviek ciest I. triedy v správe SSC Bratislava - časť 2 2 751 540 0 SSC 14.05.2010
ZML-3-15/2010-200 IBM Slovensko, spol. s r.o. Zabezpečenie automatizovaného spracovania výsledkov SODB 2011 8 089 620 0 Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 20.04.2010 30.11.2012
2007/RK BELLA Ján, Ing. Zmluva o nájme nebytových priestorov - garáž 518 259 KÚD v Žiline 25.10.2007 doba určitá
Z/PZY/872/2007 Profstav s.r.o., Komenského 24, 92101 Piešťany ZoD - realizácia prác na objekte Bezpečnostný filter letisko Piešťany 19 269 0 Letisko Piešťany, a.s. 08.10.2007
Z/PZY/1063/2007 Ekostav Slovakia, spol. s.r.o., Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto ZoD - rekonštrukcia a dostavba terminálu a rozšírenie rolovacej dráhy A 965 703 0 Letisko Piešťany, a.s. 11.12.2007 dielo odovzdané 25.08.2008 (4 roky záruka) Kolaud. rozh. 27.10.08
D6/26/2008 Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní dopravy 0 0 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 30.06.2012
Z- 420/2009 ARDIS a.s. Žiar nad Hronom I/50 Zvolen - Pustý Hrad - Neresnica, III. etapa, majetkovoprávna príprava stavby 25 469 0 SSC 16.04.2009
1/2011 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 0 0 Krajský úrad životného prostredia Trnava 01.03.2012 30.06.2015
331/6350/2008/T-6/08 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/68 Sabinov preložka cesty (DSZ,DÚR,DSP,DP) 241 874 0 SSC 15.08.2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>