Zmluva č. 1/2013

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2013
Dodávateľ:ZO SOZ ZaSS pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kolektívna zmluva na rok 2013
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci

Prílohy