Zmluva č. -/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:-/2010
Dodávateľ:GEO-KOD s.r.o., Bratislava, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na používanie webovej transformačnej služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 501,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 501,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 786,19
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Geodetický a kartografický ústav , Bratislava

Prílohy