Zmluva č. 1/2007/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2007/2007
Dodávateľ:I.E.G. - Igor Goruša, Bratislava, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na zabezpečenie stravovania
Zmluvne dohodnutá čiastka:98 454,13
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:98 454,13
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:12 319,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Geodetický a kartografický ústav , Bratislava
Poznámka:Prepočet konverzným kurzom 1€/30,1260 Skk

Prílohy