Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
zabezpečenie stravovania 0 0 24.01.2007
verejné obstarávanie zákazok na dodanie ,,Právne služby", ,,Kúpa súčasti na dovybavenie výpočtovou technikou", ,,Kúpa súčasti na dovybavenie kancelárskym nábytkom" 0 0 16.03.2010 30.04.2010
poskytovanie právnych služieb 0 0 04.05.2010 31.12.2010
dodávanie kancelárskeho nábytku 0 0 24.05.2010 31.12.2011
zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby a výkon funkcie technika požiarnej ochrany 0 0 01.06.2010
poskytnutie práv k Dizajn manuálu a komunikačného manuálu OP ZaSI pre ESF 2007_2013 a k fotografiám 0 0 08.06.2010 31.12.2015
dodávanie výpočtovej techniky 0 0 11.06.2010 31.12.2011
Dodávka závodného stravovania pre zamestnancov úradu 0 0 01.07.2008 25.06.2008 CENA JE ZA JEDNO JEDLO
Dodávka informačného systému pre elektronické spracovanie spisov 0 0 02.08.2007 10.12.2009
Revitalizácia vstupného vestibulu budovy úradu 0 0 23.05.2007 31.07.2007
Stavebné práce - oprava presklenia spojovacej chodby úradu 0 0 22.08.2006 29.09.2008
V súčinnosti s objednávateľom spracovať a implementovať systém manažérstva kvality podľa požiadaviek STN EN ISO 9001:2001 0 0 21.05.2007 31.01.2008
Dodávka informačného systému pre podporu zavádzania a využívania systému kvality ISO 9001 0 0 15.10.2007 07.12.2009
Predĺženie maintenace licencií IBM na obdobie od 01.08.2006 do 31.07.2007 0 0 21.07.2006 31.07.2007
606201334 Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd 43 000 18 000 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 29.10.2007 Vlastné zdroje prepočet
Zmluva Petruňo Zmluva o poskytovaní právnych služieb 2 000 1 000 JUDr. Radko Petruňo, Advokátska kanc. ABELOVSKÝ-PETRUŇO, Tehelná 189/2, 960 01 Zvolen 01.04.2008 Vlastné zdroje prepočet
Zmluva o dielo CITONOVA Pranie, žehlenie, skladanie a balenie bielizne 32 000 11 000 CITONOVA, spol. s r.o., Nám. L. Svobodu 1, 974 09 Banská Bystrica 01.01.2010 31.12.2010 Vlastné zdroje
Kúpna zmluva EGAMED Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry pre zabezpečenie komplexných zdravotníckych služieb NRC Kováčová 420 000 420 000 EGAMED, spol. s r.o., 922 31 Ratnovce 4 28.06.2010 Zdroj financovania: Štrukturálne fondy EÚ
Dodatok č. 14 ISS Upratovacie, čistiace a dezinfekčné práce 144 000 74 000 ISS Facility Services, spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 82104 Bratislava 01.04.2010 Vlastné zdroje
Zmluva 1/2010 Mäso a mäsové výrobky 37 000 16 000 Ľubomír Lapin, Nad plážou, 974 01 Banská Bystrica 12.12.2009 Vlastné zdroje
Kúpna zmluva 260020 Elektrické polohovateľné lôžko a antidekubitálny matrac 39 000 33 000 BASCO INTERIER, spol. s r.o., Šenkvická cesta 14/K, 902 01 Pezinok 27.11.2006 Vlastné zdroje prepočet
Z606201334 Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd 40 000 34 000 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 03.07.2006 Vlastné zdroje prepočet
KZ 96200 Nábytok-LO/5. posch. 37 000 31 000 BASCO SK, spol s r.o., Šenkvická cesta 14/K, 902 01 Pezinok 05.06.2006 Vlastné zdroje prepočet
Kúpna zmluva 280002 Elektrické polohovateľné lôžka a antidekubitálny matrac 38 000 33 000 BASCO INTERIER, spol. s r.o., Šenkvická cesta 14/K, 902 01 Pezinok 01.03.2008 Vlastné zdroje prepočet
Zmluva ISS Upratovacie, čistiace a dezinfekčné práce 87 000 87 000 ISS MARISCHKA spol. s r.o., Trnavská 3, 815 71 Bratislava 01.05.1995 Vlastné zdroje prepočet
Zmluva o dielo Bama Služby prania 33 000 28 000 BAMA, spol. s r.o., J. Kozáčeka č. 11, 960 01 Zvolen 01.01.2003 31.12.2004 Vlastné zdroje prepočet
Kúpna zmluva Koliba Mlieko a mliečne výrobky 43 000 36 000 Koliba, a.s., Krivec 1, 962 05 Hriňová 01.01.2008 31.12.2009 Vlastné zdroje prepočet
Kúpna zmluva Inmedia Základné potraviny 18 000 15 000 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 12.12.2007 12.12.2009 Vlastné zdroje prepočet
Zmluva o dielo 36/07 Rekonštrukcia stravovacej prevádzky NRC-havarijny stav 1 294 000 1 087 000 OMOSS, spol. s r.o., Osadská 679/15, 028 01 Trstená 03.12.2007 31.03.2008 Štátny rozpočet - kapitálové výdavky prepočet
Zmluva o dielo CITONOVA Pranie, žehlenie, skladanie a balenie prádla 21 000 18 000 CITONOVA, spol. s r.o., Kapitulská 15, 974 01 Banská Bystrica 11.05.2009 31.12.2009 Vlastné zdroje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>