Zmluva č. Zmluva o dielo Bama

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Zmluva o dielo Bama
Dodávateľ:
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Služby prania
Zmluvne dohodnutá čiastka:33 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:33 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:28 000,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:BAMA, spol. s r.o., J. Kozáčeka č. 11, 960 01 Zvolen
Poznámka:Vlastné zdroje prepočet

Prílohy