Zmluva č. Zmluva 1/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Zmluva 1/2010
Dodávateľ:
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Mäso a mäsové výrobky
Zmluvne dohodnutá čiastka:37 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:37 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:16 000,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Ľubomír Lapin, Nad plážou, 974 01 Banská Bystrica
Poznámka:Vlastné zdroje

Prílohy