Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:
Predmet zmluvy - názov zmluvy:V súčinnosti s objednávateľom spracovať a implementovať systém manažérstva kvality podľa požiadaviek STN EN ISO 9001:2001
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ: