Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1003/08/2008 AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Záborské 101 016 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.06.2008 28.02.2011
28/1998 AGROCONS IPOS-Z, s.r.o., Bratislava, Beckovská 42 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Gbeľany 39 756 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 25.02.1998 03.05.2010
38/1998 AGROCONS IPOS-Z, s.r.o., Bratislava, Beckovská 42 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Strážov 17 111 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 25.02.1998 05.12.2007
44/1999 AGROCONS IPOS-Z, s.r.o., Bratislava, Beckovská 42 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Súľov-Hradná 51 804 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 25.06.1999 30.06.2004
51/1999 AGROCONS IPOS-Z, s.r.o., Bratislava, Beckovská 42 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Párnica 94 249 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 25.06.1999 06.04.2006
R-102/1996 AGROCONS IPOS-Z, s.r.o., Bratislava, Beckovská 42 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Budatín 33 821 0 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 12.07.1996 30.07.2009
238/2008/AIN/2008 AGROEFEKT spol. s r.o., Dvory nad Žitavou, Kornenského 6 Ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájom školiacich priestorov a prenájom didaktickej techniky na základe písomných objednávok objednávateľa 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 15.12.2008 31.12.2010
294/2009/AIN/2009 AGROEFEKT spol. s r.o., Dvory nad Žitavou, Kornenského 6 Poskytovateľ služieb a objednávateľ služieb sa dohodli, že poskytovateľ služieb zabezpečí pre objednávateľa ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájom školiacich priestorov a prenájom didaktickej techniky na základe písomných objednávok objednavateľa 2 413 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 28.08.2009 31.08.2010
31/238/2008/AIN NR/2008 AGROEFEKT spol. s r.o., Dvory nad Žitavou, Kornenského 6 Poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb, prenájom školiacich priestorov a didaktickej techniky 30 193 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.12.2010
43/55/2009/AIN NR/2009 AGROEFEKT spol. s r.o., Dvory nad Žitavou, Kornenského 6 Prenájom školiacich priestorov, ubytovanie, stravovanie, prenájom didaktickej techniky a iných kongresových služieb 0 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.08.2010
1/2005/LMU/2005 Agroekochem s r.o., Jasenov Dodávka tovaru:Priemyselných hnojív 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
1/2006/LMU/2006 Agroekochem s r.o., Jasenov Dodávka tovaru priemyselných hnojív 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 28.02.2006
1/2008/LMU/2008 Agroekochem s r.o., Jasenov Dodávka tovaru priemyselných hnojív 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
3/2009/LMU/2009 Agroekochem s r.o., Jasenov Dodávka tovaru. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
41/2008 VR/2008 AGROFOX, Pezinok Nákup záhradnej techniky. 532 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 22.10.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť
142/2010-610-Z/2010 AGROHONT DUDINCE, družstvo, Dudince, Viničná 404 Uby&topvacie, stravovacie služby a organizačno-technické zabezpečenie informačného seminára o možnostiach podpory v rámci operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013, ktoré dodávateľ poskytne v ubytovacom zariadnení - Penzión ,,U Mlynárky" 1 625 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 19.05.2010 21.05.2010
60/142/2010-610-Z/2010/MPRVSR/2010 AGROHONT DUDINCE, družstvo, Dudince, Viničná 404 Poskytnutie ubytovacích, stravovacích služieb a organizačno- technické zabezpečenie 1 625 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 21.05.2010
384/530/2007/2007 Agroinštitút Nitra Organizačné zabezpečenie 13. zasadnutia Pracovnej skupiny pre územné plánovanie - Pracovného spoločenstva podunajských krajín (ARGE Donauländer)“, ktoré sa bude konať v dňoch 18. októbra 2007 v Nitre 4 078 0 OSSUP 19.10.2007
385/530/2007/2007 Agroinštitút Nitra Organizačné zabezpečenie 6. workshopu projektu DONAUREGIONEN – Koncepcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru v zmysle schváleného akčného plánu projektu“, , ktorý sa bude konať v dňoch 17.-18. októbra 2007 v 11 253 0 OSSUP 19.10.2007
2136/2007-920/2007 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Organizačné zabezpečenie Školenia sekcie priamych podpôr PPA v otázke osi 2 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v Nitre 6 181 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 13.04.2007 12.12.2007
26263/2007-920/2007 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Dodávka služieb podporujúcich hodnotenie Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006 prostredníctvom vzdelávacích a informačných aktivít 13 263 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 19.10.2007 08.07.2008
1/1/2001/2001/ARVI NR/2001 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Prenájom nebytových priestorov 0 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 31.12.2008
2893/2007-910/2007 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Dodávka služieb podporujúcich hodnotenie Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006 prostredníctvom vzdelávacích a informačných aktivít 13 244 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 23.07.2007 29.02.2008
3/pr0106/2006/AIN NR/2006 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Prenájom výpočtovej techniky. 10 492 0 V-bit, spol.s r.o., Nitra, Akademická 19.06.2006 19.12.2006
4/24/2006/E/AIN NR/2006 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Školenie zamestnancov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec 105 0 Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Bratislava, Botanická 19.06.2006 20.10.2006
5/14016025/AIN NR/2006 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Dodávka služieb- akreditované šlolenia a konzultácie zákazky, dodávka školiaceho materiálu ECDL pre účastníkov školeni ECDL v printovej podobe, dodávka školiaceho materiálu pre účastníkov školení v elektronickej forme 2 888 0 SOFTIP, a.s., Bánska Bystrica, Spojová 19.06.2006
62/AI/1/2008/2008/ARVI NR/2008 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Dodávka služieb stravovania, ubytovania a prenájmu školiacich priestorov. 0 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 30.06.2010
62/AI/2/2008/2008/ARVI NR/2008 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Dodávka služieb stravovania, ubytovania a prenájmu školiacich priestorov. 0 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 30.06.2010
62/AI/3/2008/2008/ARVI NR/2008 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Dodávka služieb stravovania, ubytovania a prenájmu školiacich priestorov. 0 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 30.06.2010
10/2009/S/320/2009 Agroinštitút Nitra, š.p., , Nitra Zmluva o dielo Riešenie zefektívnenia a zintenzívnenia poskytovania poradenských služieb subjektami poľnohospodárstva a lesníctva 773 500 377 284 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.06.2009 30.09.2010 -