Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
II/087/2007 ACASE a. s., Košice Zmluva o dielo č. AC 070602 - dodávka informačného systému CASE*FIN, CASE*FIN/IM 13 630 1 284 Štátna školská inšpekcia 29.06.2007 Zmluva uzavretá na dobu neurčitú
42/2007 ACASE a.s. Zmluva o vytvorení diela č. AC 071010 53 864 5 000 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 28.11.2007 Cena spolu + v zmysle čl. 5.4.1. zmluvy.
Zmluva uzavretá na dobu neurčitú.
43/2007 ACASE a.s. Zmluva o vytvorení diela č. AC 071007 21 666 3 000 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 28.11.2007 Cena spolu + v zmysle čl. 5.1 zmluvy.
Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú.
176/2010-3100-2020/2010 Acase, a.s. Zmluva o dielo 24 416 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky doba neurč.
24/2010-3100-2020/2010 Acase, a.s. Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdny
55/2009-230-Z/2009 ACASE, a.s., Košice Zmluva o podpore a údržbe diela 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 28.04.2009 28.04.2011 ZMLUVA ZATIAĽ NIE JE SPRÍSTUPNENÁ VEREJNOSTI
0275/2010 ACASE, a.s., Košice, Čordáková 13 Prevádzka , servis, legislatívna a technologická podpora a implementácia systému CASE*ERP 51 400 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 26.05.2010 03.03.2011
KLUD-106-6/2008/2008 ACB, s r.o. certifikačný audit ISO 9001:2000, vystavenie certifikátu,dva kontrolné audity 0 0 SRLZ 08.10.2011
5/10 Accent, s.r.o. Trenčín Dodávka a renovácia tonerov a náplní do tlačiarní 12 000 7 800 KŠU v Trenčíne 15.02.2010 31.12.2010 Dodávka tovaru pre KŠU a CPPPaP
4600000649 Accenture, s.r.o. Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb (zjednotenie výberí daní, cla a poistných odvodov) 9 461 0 MF SR 22.10.2009 31.12.2009 K reálnemu plneniu zmluvy neprišlo, ani k fakturácii
KRUB-26-4/2010/2010 ACCOM Dodávka mlieka a výrobkov 19 380 0 SRLZ 31.12.2010
21/2006 ACCOR Services Stravovacie poukážky 267 676 0 Divadlo Nová scéna 27.09.2006
845/97 ACCOR Services Komisionárska zml. o zabezpečení stravovania 725 000 379 500 DR SR, pracovisko Bratislava 02.01.1997
3/1997 ACCOR Services Slovakia 0 16 320 ÚĽUV 03.01.1997
534/2009 ACCOR Services Slovakia s.r.o, Bratislava, Karadžičova 8 Zmluva o zabezpečení stravovania na dobu neurčitú 0 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 04.05.2009 SUMA V CENNÍKU, KONIEC ZMLUVY NA DOBU NEURČITÚ
34-11/2009 Accor services Slovakia s.r.o. Komisionárska zmluva - na poskytovanie stravovania zametnancom HC formou stravovacích poukážok 22 793 9 923 Hudobné centrum 01.01.2010 31.12.2010
3/2010 Accor Services Slovakia s.r.o. stravovanie 0 0 KUZP TT 12.02.2010 12.02.2012
108/2003/2003 ACCOR Services Slovakia s.r.o. , Bratislava, Košická 56, P.O.Box 21 Zmluva o zabezpečení stravovania 0 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4
57135 ACCOR Services Slovakia, s.r.o. - D Stravovacie poukážky - DÚ Humenné 29 182 12 159 DR SR, pracovisko Prešov
57139 ACCOR Services Slovakia, s.r.o. - D Stravovacie poukážky - DÚ Snina 14 028 5 845 DR SR, pracovisko Prešov
497/2008 ACCOR Services Slovakia,s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava 215 Zmluva o zabezpečení stravovania 33 194 0 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 01.07.2007 30.06.2008
442/2009/SE-024 ACCOR ServicesSlovakia, s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov 3 44 293 NBÚ 17.08.2009 Suma 3,30 € je uvedená za 1 ks stravného lístka (počet obstarávaných lístkov je na základe potreby)
1-5970/96 ACCOR SERVIS, a.s. Bratislava Sprostredkovanie stravovania 4 12 220 Úrad verejného zdravotníctva MDPT SR 03.10.1995
356/57/2007/UKSUP/BA/2007 ACONT a.s., Bratislava, Furdekova 12 práce spojené s inštal. IT 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 22.01.2007
ZML-1035-2010 ACP AuComp, s.r.o. Servis, údržba a opravy ISD pre SSÚD4 Trenčín 0 0 NDS 03.07.2009 Platnosť: neurčito
50/001/2010/TSUP/2010 Across Trade s.r.o., Bratislava, Budatísnka 57/A Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory v areáli TSUP. 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 27.01.2015
1/2005 ACSS, spol. s.r.o., Bratislava, Cukrová 14 Zmluva o nájme parkovacieho miesta - č. 22/2005 199 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.12.2005 30.11.2010
2/2005 ACSS, spol. s.r.o., Bratislava, Cukrová 14 Zmluva o nájme nebytových priestorov - zmluva č. 120/2005 (Cukrová ulica č. 14) 5 223 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.12.2005 30.11.2010
553/2009 ACSS, spol. s.r.o., Bratislava, Cukrová 14 Zmluva o nájme parkovacieho miesta na Cukrovej 14, Bratislava - 4 parkovacie miesta nachádzajúce sa na prilahlom dvore objektu 385 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2010 31.12.2014 385 € MESAČNE BEZ DPH
563/2009 ACSS, spol. s.r.o., Bratislava, Cukrová 14 Zmluva o nájme nebytových priestorov v administratívnej budove na Cukrovej ul. 14, Bratislava 15 449 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.03.2009 28.02.2014 SUMA JE UVEDENÁ ZA ROK