Zmluva č. 176/2010-3100-2020/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:176/2010-3100-2020/2010
Dodávateľ:Acase, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:24 416,42
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:24 416,42
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
Poznámka:doba neurč.

Prílohy