Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
15/2010 A.I.S., s.r.o. Kúpna zmluva na dodávaku IKT komponentov 29 890 0 Medzinárodné laserové centrum 18.11.2010
4600000274(59/1999) a.k. JUDr. Allan Bohm & Partners Zmluva na poskytovanie právnych služieb 33 194 2 473 MF SR 07.10.1999 01.01.1970 do ukončenia veci
4600000279(42/2000,43/2000) a.k. JUDr. Allan Bohm & Partners Čiastková mandátna zmluva č.1 (JUDr. Petrovič + Sherbonnet ZTS, s.r.o., JUDr. Petrovič) 3 319 0 MF SR 12.06.2000 01.01.1970 42/2000, 43/2000
4600000279(42/2000,43/2000) a.k. JUDr. Allan Bohm & Partners Čiastková mandátna zmluva č.2 (JUDr. Petrovič + Sherbonnet ZTS, s.r.o., JUDr. Petrovič) 3 319 0 MF SR 12.06.2000 01.01.1970 42/2000, 43/2000
1399 A.M.I.S. spol. s r.o. pozáruč.servis EZS 200 100 DR SR, pracovisko Trenčín 31.08.1999
0199PS A.M.I.S. spol. s r.o. Zmluva o pozáručnom servise č. 0199PS 0 0
3952500139 A.M.I.S., sro revízia EZS 1 348 1 243 DR SR, pracovisko Nitra 03.08.1994
- A.Mobil, Kráľovský Chlmec údržba služobných motor. vozidiel 17 1 500 DR SR, pracovisko Košice 01.03.2009 6738
- A.R.S. Kúpna zmluva 10 000 9 400 DR SR Banská Bystrica 15.01.2010 31.12.2010 test1
23/10/2010 A.R.S. spol. s.r.o. Nákup pneumatík a vzdušníc 35 700 0 KR PZ BB 31.12.2010
24/2010 A.R.S., spol. s.r.o., Banska Bystrica, Medený Hámor Kúpna zmluva - pneumatiky 4 078 2 035 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Tajovského 28 30.04.2010 31.12.2010
SO51100510/2005 A.S.A Slovensko, spol. s.r.o. zneškodnenie odpadu nebezpečných častí zariadení 0 0 NSM doba neurčitá, suma podľa druhu odpadu
KRP-22-100/EO-2009/2010 A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., likvidácia NO 35 581 0 KRPZ-KE 04.07.2011
36/2008 A.Tornayi-Macharíková Zmluva o vytvorení a použití diela - návrh plagátu...-West Side Story 830 0 Divadlo Nová scéna 24.04.2008
LC/2008/2008 AA ARCHUS s.r.o. Projektová dokumentácia a autorský dozor HS Lučenec - rekonštrukcia, modernizácia a prístavba 41 484 0 KRHZ-BB zmluva platná do dňa ukončenia preberacieho konania
897/2006 AA Servis, s.r.o., Košice obsluha plynovej kotolne Gariarska Košice 6 715 1 126 DR SR, pracovisko Košice 22.12.2008 výpoveď k 30. 09. 2010
898/2006 AA Servis, s.r.o., Košice obsluha EPS Garbiarska Košice 14 268 3 566 DR SR, pracovisko Košice 30.08.2005 výpoveď k 30. 09. 2010
894/2006 AA Servis, s.r.o., Košice údržba AB Garbiarska Košice 8 927 DR SR, pracovisko Košice 30.08.2005 výpoveď k 30. 09. 2010
895/2006 AA Servis, s.r.o., Košice údržba AB DÚ 8 6 900 DR SR, pracovisko Košice 30.08.2005 výpoveď k 30. 09. 2010
896/2006 AA Servis, s.r.o., Košice obsluha TÚ, PSN 42 566 18 652 DR SR, pracovisko Košice 30.08.2005 výpoveď k 30. 09. 2010
39/RZ/2008 AA taxi EURO Zmluva o poskytovaní osobnej taxislužby 1 757 360 Slovenský filmový ústav 18.12.2008 31.12.2012
MK-82/09/M AB správcovská,a.s. Zmluva na poskytovanie služieb (Správa a prevádzka určených nehnuteľností v rezorte Ministerstva kultúry SR) 0 250 199 MKCR SR 29.12.2009 29.12.2014
325/2005/8.3 ABC KLIMA, s.r.o. Zmluva na poskytovanie tovaru 0 0 MŽP SR 21.12.2005 Suma v zmluve: 1 042 168,70,- Sk s DPH
2003/KE/02 ABC Klíma, s.r.o., Bratislava servis vzduchotechniky 1 660 830 DR SR, pracovisko Košice 01.04.2003 6712
ABEL05/03/09/2009 ABEL-Computer, s.r.o., Čadca Údržba a oprava motorového vozidla a predaj náhradných dielov a príslušenstva 10 402 11 094 Katastrálny úrad v Košiciach, Košice 02.09.2008 31.12.2010
101/510/2010 ABF Slovakia Stavba roka 2010 4 500 4 500 MVRR SR 31.10.2010
274/2007/6.3 ABICON Slovakia, spol. s r.o. Kúpna zmluva 0 0 MŽP SR 17.12.2007 Suma v zmluve: 1 999 200,- Sk s DPH
4/2002 Ability s.r.o., Bratislava, Pribinova Zabezpečenie komplexne podpory systému Lotus Domino 47 0 Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica, Jána Švermu 28.02.2002 (cena je za hodinu práce)
KRHZ-1068-10/2009/2009 ABIS, Ing.Marián Husár, Rozmarínová 3, Komárno projektová dokumentácia rekonštrukcia HS Šaľa 16 595 0 KRHZ-NR do ukončenie kolaudačného konania
ORHZ-220/2009/2009 ABIS, Ing.Marián Husár, Rozmarínová 3, Komárno Projetová dokumentácia rekonštrukcia HS Kolárovo 13 817 0 KRHZ-NR do ukončenie kolaudačného konania