Zmluvy za Okresný súd Bardejov


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090603-1110 Slovenská pošta š.p. Zmluva o poskytnutí poštového priečinka 5 0 Okresný súd Bardejov 01.01.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090610-1345 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Bardejov 14.11.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090611-1432 Alianz - Slovenská poisťovňa a.s Poistná zmluva pre pistenie motorových vozidiel 0 0 Okresný súd Bardejov 05.11.2001 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090611-1440 Alianz - Slovenská poisťovňa a.s Poistná zmluva na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 0 0 Okresný súd Bardejov 01.01.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-00040/1964/Zb.-20090611-1536 DataCentrum Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu 0 0 Okresný súd Bardejov 12.06.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090616-0948 EVPÚ a.s. Zmluva o poskytovaní služby CA EVPÚ 0 0 Okresný súd Bardejov 21.11.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090616-1336 Ľudmila Jaroščáková - upratovacie práce Zmluva o vykonávaní upratovacích a čistiacich prác 1 0 Okresný súd Bardejov 01.01.2007 31.12.2010
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090616-1402 PROFI-CO s.r.o. Servisná zmluva o údržbe neverejného telekomunikačného zariadenia 0 0 Okresný súd Bardejov 30.06.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090616-1510 Innovatrics, s.r.o. Kúpna zmluva systému evidencie dochádzky Fingera 0 0 Okresný súd Bardejov 29.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090608-1113 Vaša stravovacia spoločnosť s r. o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov 0 0 Okresný súd Bardejov 27.05.1999 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090618-1343 R.A.S., s.r.o. Zmluva č 14/2008 o zabezpečení stravovania 3 0 Okresný súd Bardejov 15.07.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090618-1356 Balsam s.r.o. Zmluva o vykonaní pracovnej zdravotnej služby 1 0 Okresný súd Bardejov 21.07.2008 30.09.2009
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1110 Wustenrot poisťovňa, a. s. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 119 0 Okresný súd Bardejov 01.01.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1436 Slovenská pošta, a.s. Zmluva na zabezpečenie zbernej jazdy 0 0 Okresný súd Bardejov 10.06.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1037 COPASTAV, s.r.o. Zmluva o dielo - oprava strechy 0 0 Okresný súd Bardejov 30.10.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20100813-1321 Alsig, s.r.o. Kúpna zmluva 9 0 Okresný súd Bardejov 02.12.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20100825-1622 Slovak Telecom Dohoda o voliteľnom volacom programe Biznis Partner nonstop 0 0 Okresný súd Bardejov 23.03.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20100825-1638 Slovak Telecom Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Bardejov 03.02.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20100825-1646 Slovak Telecom Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Bardejov 03.02.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20100825-1654 Slovak Telecom Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Bardejov 03.02.2004 Zmluva na dobu neurčitú.