Zmluva č. osbj-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1037

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osbj-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1037
Dodávateľ:COPASTAV, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - oprava strechy
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bardejov
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy