Zmluva č. osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090618-1343

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090618-1343
Dodávateľ:R.A.S., s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva č 14/2008 o zabezpečení stravovania
Zmluvne dohodnutá čiastka:2,82
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2,82
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bardejov
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy