Zmluva č. osbj-0110-00040/1964/Zb.-20090611-1536

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osbj-0110-00040/1964/Zb.-20090611-1536
Dodávateľ:DataCentrum
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bardejov
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy