Zmluvy za Národný inšpektorát práce


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
KE_16_07/2007 DOXX-stravné lístky spol. s r.o.,, Murgašova č.3, 010 01 Žilina Komisionárska zmluva č. 07K992015 o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov komitenta uzavretá v súlade s ustanovením § 577, ods. 2 Obchodného zákonníka a v náväznosti na ustanovenie §152 Zákonníka práce 0 0 Inšpektorát práce Košice
NIP_001_08/2008 Presto Co s.r.o., Košice Kúpna zmluva č. 23/08 (nákup kancelárskych potrieb) 0 2 000 Národný inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 04001 Košice
NIP_003_08/2008 Cassovia Consulting Group s.r.o., Kpt.Jaroša 6, Košice Zmluva o vykonávaní pravidelných upratovacích a čistiacich služieb (upratovanie) 0 4 100 Národný inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 04001 Košice 683,40 €/mesiac
NIP_005_08/2008 DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY spol. s.r.o.,, Kálov 356, 010 01 Žilina Rámcová komisionárska zmluva č. 07K992013 (zabezpečenie stravovania zamestnancov) 0 21 000 Národný inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 04001 Košice
NR_1_10/2010 Habrman, s.r.o. Zmluva o pripojeni internetu 0 1 680 Inšpektorát práce Nitra 01.04.2010 280 eur/mesiac
NR_2_08/2008 MEGASPOL, spol. s r.o., Zmluva o vykonávaní upratovacích a čistiacich služieb 0 3 582 Inšpektorát práce Nitra 02.05.2008 537,74 eur/mesiac
NR_4_07/2007 DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Komisionárska zmluva o poskytnutí stravovania 0 17 971 Inšpektorát práce Nitra 31.07.2007 3,60 eur /lístok
PO_05_07/2007 DOXX-Stravné lístky s.r.o.,, Murgašova 3, 010 01 Žilina Komisionárska zml. Č. 07K992014 zabezpečovanie stravovania 0 79 464 Inšpektorát práce Prešov
TN_07k880006/2007 Doxx Žilina Komisionárska zmluva k rámcovej komisionárskej zmluve č.07K992013 o nákupe stravovacích poukážok 0 0 Inšpektorát práce Trenčín 01.08.2007 Náklady plynúce zo zmluvy sú podľa počtu skutočne objednaných straveniek
ZA_06_08/2008 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. ,, Kálov 356, 010 01 Žilina stravné lístky/komisionárska zmluva 0 0 Inšpektorát práce Žilina 2,76 €/1 lístok
ZA_07_07/2007 Miroslav Šimášek MSdata tonery/kúpna zmluva 0 0 Inšpektorát práce Žilina
ZA_07_08/2008 Mihalcová Helena, závodné a ver. stravovanie,, Hlavná 2, 010 99 Žilina stravné lístky/zmluva 0 0 Inšpektorát práce Žilina 2,76 €/1 lístok
ZA_11_07/2007 Mihalcová Helena, závodné a ver. stravovanie,, Hlavná 2, 010 99 Žilina stravné lístky/zmluva 0 0 Inšpektorát práce Žilina 2,39 €/1 lístok
ZA_12_07/2007 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. ,, Kálov 356, 010 01 Žilina stravné lístky/komisionárska zmluva 0 0 Inšpektorát práce Žilina 2,39 €/1 lístok
ZA_7_09/2009 Mihalcová Helena, závodné a ver. stravovanie,, Hlavná 2, 010 99 Žilina stravné lístky/zmluva 0 2 353 Inšpektorát práce Žilina 2,80 €/ 1 lístok
ZA_8_09/2009 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. ,, Kálov 356, 010 01 Žilina stravné lístky/komisionárska zmluva 0 1 680 Inšpektorát práce Žilina 2,80 €/ 1 lístok
NR_6_07/2007 GTS Nextra, a.s. Zmluva o pripojení a poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 119 0 Inšpektorát práce Nitra 01.10.2007 28.02.2010
NR_2_07/2007 HABESO, s.r.o. Zmluva o dielo na výkon dozoru projektanta 198 0 Inšpektorát práce Nitra 19.06.2007 07.06.2008
PO_02_09/2009 IBM Slovensko s.r.o.,, Vajnorská 100/A, 832 86 Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb IBM 525 600 Inšpektorát práce Prešov
ZA_09_08/2008 PosAm, spol. s r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava 1 ks notebook/kúpna zmluva 1 262 0 Inšpektorát práce Žilina
1 2 3 4 >>