Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1/ZOD/16/05/ KPU PO/205 Benko Peter SUS, Kamenica nad Cirochou, Sládkovičova 520 Poskytovanie upratovacích služieb. 0 0 Krajský pozemkový úrad Prešov, Prešov, Masaryková 10
3/ZOD/16/05/KPU PO/2005 Benko Peter SUS, Kamenica nad Cirochou, Sládkovičova 520 Poskytovanie upratovacích prác. 0 0 Krajský pozemkový úrad Prešov, Prešov, Masaryková 10
8/2009/KLUPO/2009 Besalux - Jaroslav Bella, Vranov nad Topľou, Dubnik 1533 Vykonávanie hygienických a čistiacich prác 0 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10
9/ZOD/2004/KPU PO/2004 Besalux - Jaroslav Bella, Vranov nad Topľou, Dubnik 1533 Vykonávanie čistiacich upratovacích prác. 0 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10
274/2009/AIN/2009 BETTY pension, Veľký Meder, Čičovská cesta 36/49 Ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájom školiacich priestorov a prenájom didaktickej techniky na základe písomných objednávok objednavateľa 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 01.11.2009 31.12.2012
58/72/2009/AIN NR/2009 BETTY pension, Veľký Meder, Čičovská cesta 36/49 Ubytovanie, stravovanie, prenájom didaktickej techniky a školiacich priestorov 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.12.2012
187/263/2007/UKSUP/BA/2007 BIA VERDER s.r.o., Praha, Vodňanská 651/6 Mlecie guličky pre oscilačný guľový mlyn 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 14.06.2007
40/2010/5.1/2010 BIOMASA, združenie právnických osôb, Kysucký Lieskovec Zmluva o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+ 491 773 0 MŽP SR, Bratislava 09.06.2010 31.12.2012
37/200708-06/2007/SVUZV/2007 BioTech s.r.o., Bratislava, Dúbravská cesta 9 Dodávka Prekladový autokláv Systec 46 640 0 Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918
100/506/2006/UKSUP/BA/2006 BioTech s.r.o., Bratislava, Dúbravská cesta 9 starter Set A for NucleoSpin 8-well/Vac 96 manifold 303 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 19.12.2006
173/25/2007/UKSUP/BA/2007 BIZAM - Hublerová Mária, Bratislava vrtáky,matice,šrouby 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 12.01.2007
236/32/2007/VR/UKSUP/BA/2007 BMC s.r.o., Nitra, Zlatomoravecká cesta Servisná prehliadka vozidlo IVECO 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 20.08.2007
151/2005/IVVL KE/2005 BONITA PLAST spol. s r.o., Košice, Murgašova 3 Dodávka plastových okien,výmena pôvodných drevených okien. 55 060 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A
306/2010-240-Z/2010 BPS PARK a.s., Bratislava, Cintorínska 2 Vyhradenie parkovacích miest a poskytnutie parkovacích služieb 5 212 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.12.2010 31.12.2011
088/1.2MP/2010/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava-Ružinov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 9 690 527 0 MŽP SR, Bratislava 23.06.2010 28.02.2014
PZ00154767/001/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava-Ružinov Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie a čistenie odpadových vôd 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 11.02.2010
V313210000/2004 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava, Prešovská 48 Dodávk apitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, vrátane odpadových vôd z iných vodných zdrojov a prečistiť ich v čistiarni odpadových vôd 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 01.10.2004
41/2010/5.1/2010 Bratislavské regionálne ochranárske združernie, Bratislava Zmluva o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+ 392 953 0 MŽP SR, Bratislava 09.06.2010 31.12.2015
67/2010-240-Z/2010 Brigita Nagyová, Topoľníky, Trhová 555/6 Prenájom nebytových priestorov. 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.03.2010 28.02.2015
374/7/2007/ZE/UKSUP/BA/2007 BUFET KOCKA, Želiezovce, SNP 28 Príprava a dovoz obedov na UKSUP Želiezovce 4 813 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 27.02.2007