Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1386/2010 Slovenský rozhlas, Bratislava, Mýtna 1 nadobudnutie, výroba, koprodukcia a zabezpečenie vysielania cyklov rozhlasových relácií 66 350 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 22.12.2010 31.12.2011
1073/2010 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 Predmetom zmluvy je bezodplatný prevod správy hnuteľného majetku štátu s odovzdávajúceho na preberajúceho 15 515 637 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 18.08.2010 KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÝ
1289/2010 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 Zmluva č. 046/2010/SZ o prevode správy hnuteľného majetku štátu 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.10.2010 BEZODPLATNÝ PREVOD
1278/2010 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 bezplatný prevod výpočtovej techniky 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 30.12.2010
1407/2010 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 Zmluva č. 070/2010/SZ o prevode správy hnuteľného majetku 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.10.2010 29.10.2010
1408/2010 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 Zmluva č. 071/2010/ SZ o prevode správy hnuteľného majetku 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 10.12.2010 10.12.2010
1309/2010 SPSS CR, spol. s.r.o., Praha 1, Krakovská 7/1392 Licenčná zmluva k permanentí licenci softwaru 5 868 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 05.11.2010 DÁTUM PLATNOSTI NEUVEDENÝ
1353/2010 Storin, spol. s.r.o., Bratislava 3, Riazanská 57 Zmluva o POSKYTOVANÍ, ODBERE A VYUŽÍVANÍ INFORMÁCIÍ Z MONITOROVANIA VEREJNÝCH INFORMAČNÝCH ZDROJOV 1 825 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2011 31.12.2011
1286/2010 ŠEVT, a.s., Bratislava, Plynárenská 6 Poskytovanie tlačiarenských služieb tlač 150 ks brožúr veľkosti A 5 čiernobiela, pre potreby Konferencie pri príležitosti 10,. Výročia členstva SR v OECD – realizácia projektu :10.výročie vstupu SR do OECD- -vydanie publikácie a organizácie workshopu. 214 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 22.11.2010 31.12.2010
1385/2010 ŠEVT, a.s., Bratislava, Plynárenská 6 Zmluva č. 27/2010 k rámcovej dohode na poskytnutie služby č. VZ 099/2007 – tlač brožúry OECD - Poskytnutie služby v súvislosti s tlačou a grafickým spracovaním brožúry OECD na základe požiadavky Úradu vlády Slovenskej republiky 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.12.2010 31.12.2010 SUMA V CENNÍKU
1396/2010 Tatra - Leasing, s.r.o. , Bratislava, Hodžovo námestie 3 Zmluva o podnájme nebytových priestorov na Hattalovej ulici 114 000 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 01.02.2011 01.02.2019 SUMA BEZ DPH ROČNE
1321/2010 Tatray M+M, s.r.o, Štrba, Tatranská Štrba 1132 Zmluva o spolupráci pri vytvorení a prevádzkovaní detského ihriska 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.02.2010 DÁTUM PLATNOSTI- DOBA NEURČITÁ, SUMA NEUVEDENÁ
1102/2010 Tempest, a.s., Bratislava, Plynárenska 7/B Dohoda o ukonceni zmluvy pôvodne uzavretej medzi Uradom vlady Slovenskej republiky a obchodnou spolocnostou Tempest, a.s. ako zmluva o dielo pod číslom 2010-02-02-MR dna 10.03.2010 5 527 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 11.10.2010 10.03.2011
1288/2010 TNS SK, s.r.o., Bratislava, Štefánikova 19 Realizácia Prieskumu verejnej mienky vo všeobecnej populácii „Prevalencia drog, alkoholu a fajčenia 2010“ 52 241 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 08.12.2010 31.01.2011
1366/2010 TRIPRINT s. r. o., , Bratislava-Petržalka, Pankúchova 5 Zmluva o dielo - grafické spracovanie návrhu, tlač a dodanie propagačných materiálov (brožúra, leták) pre vybrané orgány štátnej správy (VÚC) a Centrá právnej pomoci 4 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 17.12.2010 21.12.2010
1370/2010 Únia materských centier , Bratislava, Godrova 6, Zmluva o poskytnutí dotácie „ na projekt „Vstúpte s dieťaťom “, „ na projekt „Míľa pre mamu “, „ na činnosť šesťdesiatich materských centier uvedených v prílohe á 1.000,- € “ 66 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.12.2010 31.03.2011
1327/2010 Úrad vlády, Sekcia kontroly a boja proti korupcii, Bratislava, Námestie slobody 1 Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 834 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 DÁTUM SÚČINNOSTI, PLATNOSTI NEUVEDENÝ
1322/2010 Východoslovenská energetika a.s., Košice, Mlynská 31 Zmluva o združenej dodávke elektriny 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 28.10.2010 31.12.2011
1323/2010 Východoslovenská energetika a.s., Košice, Mlynská 31 Zmluva o združenej dodávke elektriny 0 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 28.10.2010 31.12.2011
1308/2010 ZSE energia, a.s., Bratislava , Čulenova 6 Zmluva o dodávke elektriny 55 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2011 31.12.2011
<<1 2 3 4