Zmluva č. 1102/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1102/2010
Dodávateľ:Tempest, a.s., Bratislava, Plynárenska 7/B
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dohoda o ukonceni zmluvy pôvodne uzavretej medzi Uradom vlady Slovenskej republiky a obchodnou spolocnostou Tempest, a.s. ako zmluva o dielo pod číslom 2010-02-02-MR dna 10.03.2010
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 527,41
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 527,41
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad vlády SR
Objednávateľ:Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1

Prílohy