Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1398/2010 Slovenské univerzálne programy spol.s.r.o, Bratislava, Sienkiewiczova 1 Licenčná zmluva - Programové vybavenie S.U.P. Mzdy pre pracovníkov 800 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 15.12.2010 NA DOBU NEURČITÚ
1372/2010 Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku , Bratislava , Hviezdoslavovo námestie č.14 „Národný konvent o Európskej únii 2011“. Zabezpečenie požiadaviek projektu Národný konvent o Európskej únii ako špecifického diskusného fóra, ktoré bude slúžiť ako pôda, na ktorej majú zástupcovia štátnej správy, samosprávy, odborných združení, akademick 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
1405/2010 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Karadžičova 10 Nájomná zmluva (nebytové priestory a ostatné priestory) 0 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.11.2010 30.09.2015
1093/2010 SKRIVÁNEK SLOVENSKO, s.r.o. , Žilina, Mariánske námestie č. 29/6 Zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 20.10.2010 20.10.2012 SUMA UVEDENÁ V CENNÍKU
1361/2010 Simol s.r.o., Šahy, B.Nemcovej 8 Zmluva o dielo 45 578 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 07.12.2010 20.12.2010
1320/2010 RUSEKO, m.p. , Bratislava, Vývojová 8 Zmluva o dohľade nad objektom 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.08.2010 01.10.2010
1406/2010 Refin, spol. s.r.o. , Bratislava, Drieňová 24 Zmluva o podnájme nehnuteľností 299 612 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 30.12.2010 30.12.2020
1397/2010 Prima Invest, s.r.o., Banská Bystrica, Bakossova 60 Zmluva o poskytovaní služieb - upratovacie a čistiace služby 3 901 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 30.12.2010 31.12.2013
1283/2010 PaedDr. Alena Ňachajová Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zriadenej na základe Priameho zadania vyhláseného na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania „Technická a odbornápríprava pod kódom 2010-06 " 25 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.11.2010 ODMENA
936/2010 Oľga Gregorovičová , Bratislava, Gwerkovej 20 Zabezpečovanie ekonomického a finančného manažmentu spojeného s prácou NMCD, kancelárskych a administratívnych prác spojených s činnosťou GS VMDZKD/NMCD 2 589 0 Generálny sekretariát výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, Bratislava, Nám. slobody 1 01.10.2010 31.12.2010
1365/2010 Oľga Gregorovičová , Bratislava, Gwerkovej 20 „Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti administratívy a ekonomického manažmentu - Zabezpečovanie ekonomického a finančného manažmentu spojeného s prácou NMCD, kancelárskych a administratívnych prác spojených s činnosťou GS VMDZKD/NMCD 10 356 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2011 31.12.2011
1313/2010 Obvodný úrad Bratislava, Bratislava, Staromestská 6 Zmluva o výpožičke majetku štátu 7 430 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 13.09.2010 13.09.2020 DÁTUM PLATNOSTI - 10 ROKOV
1373/2010 NOTHING BUT SWING, Slovenská Ľupča, Lesnícka 25 Jazzový koncert 200 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 15.12.2010 15.12.2010
1374/2010 NOTHING BUT SWING, Slovenská Ľupča, Lesnícka 25 Jazzový koncert - p. Kováč 200 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 15.12.2010 15.12.2010
1090/2010 Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, Štefanikova 69 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 22210420028 „Posilnenie administratívnych kapacít Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti napĺňania horizontálnych priorít“. 66 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 19.11.2010 19.11.2015
1287/2010 Nadácia Ekopolis , Banská Bystrica, Komenského 21 Zmluva o realizácii Nástroja na prípravu projektov - Žiadost o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v kvalite Projektového zámeru, ktorá bola predložená v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zabezpečenie činnos 8 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 13.12.2010
1404/2010 Miroslava Wolanská, Prešov, Záhradná 25 Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb v priestoroch Úradu vlády SR, expozitúra Prešov 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 30.12.2010 31.07.2011
1399/2010 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Bratislava, Pribinova 2 Zmluva o ubytovaní 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.12.2010 31.12.2011
1400/2010 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Bratislava, Pribinova 2 Zmluva o ubytovaní 0 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.12.2010 31.12.2011
1252/2010 Ministerstvo financií SR, Bratislava, Štefanovičova 5 Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu " Štúdie uskutočniteľnosti pre OPIS 6 912 843 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 05.11.2010 31.08.2020