Zmluva č. 936/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:936/2010
Dodávateľ:Oľga Gregorovičová , Bratislava, Gwerkovej 20
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečovanie ekonomického a finančného manažmentu spojeného s prácou NMCD, kancelárskych a administratívnych prác spojených s činnosťou GS VMDZKD/NMCD
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 589,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 589,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad vlády SR
Objednávateľ:Generálny sekretariát výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, Bratislava, Nám. slobody 1

Prílohy