Zmluva č. 1361/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1361/2010
Dodávateľ:Simol s.r.o., Šahy, B.Nemcovej 8
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:45 577,51
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:45 577,51
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1

Prílohy