Zmluvy bez uvedenia platnosti


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Nákup náplní do tlačiarní k PC 0 0 12.05.2003 15.05.2003
Zabezpečenie zberu empirických údajov a ich vyhodnotenia k zisťovaniu Spotrebiteľský barometer a na refundáciu nákladov medzi NBS a Štatistickým úradom SR 0 0 27.01.2003 31.12.2003
Dodávka služieb spojených s prípravou a spracovaním výsledkov hlasovania v referende o predčasných voľbách 0 0 04.03.2004 02.04.2004
Dodáva služieb spojených s prípravou a spracovnaím výsledkov hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2004 0 0 13.04.2004 11.06.2004
Vytvorenie sčítacích obvodov 0 0 28.04.2004 31.08.2004
Spracovanie prognózy vývoja obyvateľstva adomácnosti v regiónoch SR 0 0 27.04.2004 30.04.2004
Práce na konverzií údajov z výsledkov SĽDB v roku 1980 0 0 27.04.2004 29.10.2004
Vypracovanie dodatku k časti C1/363 technického projektu automatizovaného spracovania sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 a úprava programov na spracovanie výstupov podľa dodatku projektu C/363 0 0 27.04.2004 31.08.2004
Vypracovanie typológie fariem zo Štrukturálneho zisťovania fariem 2003 0 0 13.05.2004 30.08.2004
Zabezpečenie programového vybavenia pre mesačné spracovanie OBYV 2-12, OBYV 3-12, OBYV 4-12, OBYV 5-12 za rok 2004 0 0 09.06.2004 30.07.2004
Vypracovať programové vybavenie pre centralizované spacovanie údajov zo ŠZF 2003 0 0 28.06.2004 30.09.2004
Úprava programového vybavenia a spracovaní štvrťročného podnikového výkazu malej organizácie P 13-04 za rok 2004 0 0 21.09.2004 15.10.2004
Rekonštrukcia vykurovania na 6. poschodí vo vybraných priestoroch na prízemí a 1. poschodí budovy na Miletišovej 3 0 0 23.07.2004 23.09.2004
Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení 0 0 23.08.2004 31.12.2004
Rekonštrukcia výťahových kabínkových a šachtových dverí 0 0 31.08.2004 31.03.2005
Rekonštrukcia plochých štriech ŠÚ SR 0 0 14.09.2004 31.12.2004
Realizácia systému bezpečnosti pre projekt INTASTAT-SK 0 0 30.09.2004 31.10.2004
Zhotovenie programového vybavenia štvrťročného výkazu produkčných odvetví PROD 3-04 za rok 2004 0 0 21.09.2004 02.11.2004
Príprava súboru údajov zo ŠZF 2003 pre Eurostat 0 0 04.10.2004 29.10.2004
Vypracovanie a dodanie dátových analýz pre systém INTRASTAT -SK 0 0 29.11.2004 18.01.2005
Rekonštrukcia systému merania sporeby tepla 0 0 02.12.2004 31.12.2004
Aktualizácia programového vybavenia eDC 2000 pri spracovaní, autorský dozor, úpravy programu eDC 2000 a podpora pri jeho nasadení 0 0 30.11.2004 31.05.2005
Zabezpečenie celoštátnych výberových zisťovaní o UNP a ŠZF 0 0 23.12.2004 30.09.2005
Kúpa xeropgrafických papierov 0 0 09.06.2004 11.06.2004
Nákup digitálnych kopírovacích strojov 0 0 10.06.2004 11.06.2004
Kúpa administratívnej budovy a garáže 0 0 27.08.2004 31.12.2004
Kúpa xerografického papiera 0 0 31.01.2004 02.04.2004
Kúpa osobného automobilu 0 0 19.04.2004 19.08.2004
Kúpa 1 ks lepičky knižných chrbtov 0 0 04.06.2004 30.06.2004
Kúpa modelu OCÉ 2090 0 0 07.06.2004 11.06.2004