Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Aktualizácia programového vybavenia eDC 2000 pri spracovaní, autorský dozor, úpravy programu eDC 2000 a podpora pri jeho nasadení
Zmluvne dohodnutá čiastka:563 108,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:

Prílohy