Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie dodatku k časti C1/363 technického projektu automatizovaného spracovania sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 a úprava programov na spracovanie výstupov podľa dodatku projektu C/363
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 620 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:

Prílohy