Zmluvy bez uvedenia platnosti


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Projektová dokumentácia, dodávka klimatizačných jednotiek a montážného materiálu, montáž revízia elektro, elektroinštalácia opdpad vody pre zasadaciu miestnost na 8 poschodí budovy na Miletičovej 3 0 0 06.10.2000 31.10.2000
Rekonštrukcia priestorov na 2. poschodí v objekte na Miletičovej 3 0 0 09.10.2000 31.12.2000
Tlač a distribúcia sčitacích formulárov k SODB 2001 0 0 20.10.2000 31.05.2001
Rekonštrukcia technických prvkov a regulácia vykurovania odovzdávacej stanici tepla na Miletičovej 3 0 0 02.11.2000 31.12.2002
Kúpa xerografického papiera A3 s vysokobieosťou 0 0 09.11.2000 15.11.2000
Dodávka 31 ks počítačových zostáv Compaq 0 0 29.10.2001 15.11.2001
Kúpa kopirovacieho papiera A4 0 0 20.09.2000
Zmluva o dodávke spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovaciieho stroja OCÉ 3165 0 0 02.10.2000 20.10.2000
Kúpna zmluva na nákup serverov pre SODB 2001 0 0 31.10.2000 31.12.2000
Zabezpečenie zberu empirických údajov a ich vyhodnotenie k zisťovaniu Spotrebitelský barometer 0 0 28.04.2000 31.12.2000
Mandatná zmluva 0 0 01.04.2000 31.12.2001
Zmuva o spôsobe financovania opráv, úprav a rekonštrukcie odovzdávacej stanici tepla v budove na Miletičovej 3 0 0 31.10.2000
Zabezpečnenie zberu empirických údajov a ich vyhodnotenia k zisťovaniu Spotrebitelský barometer 0 0 19.01.2001 31.12.2001
Nákup licencii ORACLE 0 0 30.11.2000 30.11.2001
Dodávka a inštalácia 8 ks sieťového pripojenia digitálnych zariadení DC440 0 0 26.11.2001 31.12.2001
Rekonštrukcia priestorov chodby okolo výťahov v budove na Miletičovej 3 0 0 13.12.2001 30.01.2002
Vypracovanie a odladenie programového vybavenia pre prácu genrátora výstupov v prostredíé AŠIS podla projetku "Generátor výstupov - funkčná a programová špecifikáckia systému" 0 0 28.12.2001 31.05.2002
Rekonštrukcia priestorov v suteréne budovy na Miletičovej 3 na uloženie formulárov z SODB 0 0 20.01.2001 28.02.2002
Rekonštrukcia priestorov na 2. poschodí v objekte SU SR na Miletičovej 3 0 0 15.02.2001 30.04.2001
Vypacovanie uplného znenia časti A/363-2001/0 technického projektu automatizovaného spracovania SODB 2001 0 0 01.02.2001 31.03.2001
Zhotovenie programového vybavenia pre decentralizované spracovanie údajov z SODB 0 0 17.04.2001 31.05.2001
Zrušenie pôvodných rozvodov a montáž nových rozvodov pdo zvýšeniu podlahou, oprava osvetlenia, zásuviek a spínačov 0 0 06.04.2001 30.04.2001
Zhotovenie programového vybavenia štvrťročných výkazov produkčných štatistík PROD 3-04 za rok 2001 0 0 31.05.2001 30.09.2001
Projektová príprava rozšírenia fyzickej vrstvy v počítačovej siete 0 0 07.05.2001 31.05.2001
Úprava programového vybavenia a spracovanie štvrťročných podnikových výkazov malej organizácie P13-04 za rok 2001 0 0 07.06.2001 31.12.2001
Odstránenie havárie vodovodného potrubia na dodávku vody do objektov ŠÚ SR na Hanulovej 5/c 0 0 27.07.2001 31.08.2001
Realizácia informačnej a propagačnej kampane v roku 2001 Štrukturálneho cenzu fariem 0 0 25.07.2001 10.12.2001
Rekonštrukcia časti vyhrievacích telies a ich rozvodov v budove na Miletičovej 3 0 0 26.09.2001 30.11.2001
Zmluva na dodávku prác a služieb spojených zo zabezpečením programového vybavenia pre spracovanie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov v SR v roku 2009 0 0 24.09.2001 31.12.2001
Spracovanie a dodanie aplikačného porgramového vybavenia pre prezentáciu a analytické spracovanie výseldkov volieb do VUC 2001 z využitím technologii GIS 0 0 20.11.2001 31.12.2001