Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmuva o spôsobe financovania opráv, úprav a rekonštrukcie odovzdávacej stanici tepla v budove na Miletičovej 3
Zmluvne dohodnutá čiastka:676 437,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:

Prílohy