Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na dodávku prác a služieb spojených zo zabezpečením programového vybavenia pre spracovanie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov v SR v roku 2009
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 950 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:

Prílohy