Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
21/2008-3100-2020/2008 ACASE, a.s., Košice Zmluva o dielo 56 430 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2008
88/2008-050/2008 ACASE, a.s., Košice Zmluva o podpore a údržbe diela 6 723 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 23.07.2008 31.12.2008 ZMLUVA ZATIAĽ NIE JE SPRÍSTUPNENÁ VEREJNOSTI
0415/2007 ACASE, a.s., Košice, Čordáková 13 Zmluva na zabezpečenie servisných prác, metodickej a projektovej pomoci, nových modulov programového vybavenia pre potreby MŠ SR 29 805 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 02.05.2007 03.03.2008
0365/2008 ACASE, a.s., Košice, Čordáková 13 Zmluva o pozáručnom servise, podpore a poskytovaní aktualizácií, vyšších verzií a implementácií CASE*ERP 74 735 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 31.03.2008 03.03.2009
0042/2009 ACASE, a.s., Košice, Čordáková 13 Zmluva o pozáručnom servise , podpore a poskytovaní aktualizácií, vyšších verzií a implementácií aplikácií CASE*ERP 64 165 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 13.03.2010 03.03.2010
6.9/08 Accelerate, s.r.o. Zmluva o dielo( texty a korektúry) 23 226 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 17.07.2008 31.12.2008
5/07 Accent, s.r.o. Trenčín Dodávka, renovácia a likvidácia tonerových náplní 0 0 KŠU v Trenčíne 14.05.2007 31.12.2007 Dodávka a renovácia tonerov pre KŠÚ a CPPPaP
6/08 Accent, s.r.o. Trenčín Dodávka a renovácia tonerov a náplní do tlačiarní 0 0 KŠU v Trenčíne 29.02.2008 31.12.2008 Dodávka tovaru a služieb pre KŠÚ a CPPPaP
232/720/2009/2009 ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o., Prešov, Októbrova 35 Vypracovanie modelov finančnej analýzy projektov v rámci Regionálneho operačného programu 16 601 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 17.07.2009 14.08.2009
0732/2008 Accept audit consulting, s.r.o., Prešov, Októbrová 35 Zmluva o poskytnutí služieb - vzdelávacie a tréningové aktivity praktického výcviku zamestnancov MŠ SR pre oblasť oprávnených výdavkov 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 14.07.2008 31.12.2008
2131/2006 Accept audit consulting, s.r.o., Prešov, Októbrová 35 Zmluva o poskytnutí služieb auditu výkonnosti rozpočtových o príspevkových organizácii MŠ SR 7 822 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 05.12.2006 31.05.2007
13/2004 ACCESS s.r.o. Dodávka, inštaláciazáručný servis výpočtovej techniky 0 0 Štátny pedagogický ústav 29.03.2004 23.03.2006
9-10/2008 Accor services Slovakia s.r.o. Komisionárska zmluva - na poskytovanie stravovania zametnancom HC formou stravovacích poukážok 23 045 0 Hudobné centrum 01.01.2009 31.12.2009
11/2004/KPUBA/2004 ACCOR Services Slovakia s.r.o. , Bratislava, Košická 56, P.O.Box 21 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov odberateľa 24 240 12 120 Krajský pozemkový úrad v Bratislave, Bratislava, Krížna 52 15.07.2004 14.07.2007
49/2007/KLUPO/2007 ACCOR Services Slovakia s.r.o. , Bratislava, Košická 56, P.O.Box 21 Zabezpečenie stravovacých lístkov 0 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 01.01.2008 18.02.2008
HE_Z-0206_2008/2008 Accor Services Slovakia, s.r.o. Zmluva o zabezpečení stravovania 16 367 0 ObU-HE Zmluva je uzavretá na dobu neurčitu
5/09 Acent, s.r.o. Trenčín Dodávka a renovácia tonerov a náplní do tlačiarní 12 000 0 KŠU v Trenčíne 08.04.2009 31.12.2009 Dodávka tovaru a služieb pre KŠÚ a CPPPaP
2006/009/LMU/2006 ACK Auto s r.o., Prešov, Duklianská 29 Kúpa osobného auta. 18 954 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 25.01.2006
14/2007 ACSS, spol. s.r.o., Bratislava, Cukrová 14 Zmluva o nájme nebytových priestorov - zmluva č. 121/2007 (Cukrová ulica č. 14) 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 30.11.2007
1/2004 ACSS, spol. s.r.o., Bratislava, Cukrová 14 Správa o nájme nebytových priestorov na Cukrovej ulici č. 14 - zmluva č. 145/2004 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 06.04.2004
ACTA SK s.r.o. Stropkov upratovacie a čistiace služby 0 0 KÚ CDPK Prešov 13.12.2004
ACTA SK s.r.o. Stropkov zmluva o poskytovaní upratovacích prác 0 0 KÚ CDPK Prešov 01.01.2006
S 18/2007 ACTA SK, s. r. o., Stropkov, Krátka 4 Upratovacie a čistiace služby - Správa katastra Stropkov 2 961 0 Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6 01.01.2008 30.04.2009
21/2006/KLUPO/2006 ACTA SK, s.r.o., Stropkov, Krátka 4 Čistiace a upratovacie služby 0 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 31.12.2008
15/2006 Acterna Slovakia Merač výkonnej hustoty EMP 0 0 Úrad verejného zdravotníctva SR
CRE 06/2009 ActivIT, s.r.o., Banska Bystrica, Kyjevské námestie Zmluva o dielo - vytvorenie web stránky k vodnému plánovaniu a e-Learningovému programu pre propagáciu aktivít vodného plánovania v prepojení na budovanie sústavy NATURA 2000 2 975 0 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Tajovského 28 06.07.2009 TERMIN PLNENIA - DO 45 DNI OD PODPISU ZMLUVY
CRE 07/2009 ActivIT, s.r.o., Banska Bystrica, Kyjevské námestie Zmluva o dielo- vytvorenie web stránky k vodnému plánovaniu a e-Learningového programu pre propagáciu aktivít vodného plánovania v prepojení na budovanie sústavy NATURA 5 593 0 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Tajovského 28 06.07.2009 TERMIN PLNENIA - DO 60 DNI OD PODPISU ZMLUVY
CRE 08/2009 ActivIT, s.r.o., Banska Bystrica, Kyjevské námestie Zmluva o dielo - vytvorenie web stránky k vodnému plánovaniu a e-Learningovému programu pre propagáciu aktivít vodného plánovania v prepojení na budovanie sústavy NATURA 2000 24 395 0 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Tajovského 28 06.07.2009 TERMIN PLNENIA - DO 60 DNI OD PODPISU ZMLUVY
USTREDIE 60/2008 ActivIT, s.r.o., Banska Bystrica, Kyjevské námestie Zmluva o sprostredkovaní elektronickej on-line prezentácie na internetovom portáli ubytujSA.sk 0 0 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Tajovského 28 02.10.2008 01.10.2009 CENNIK V ZMLUVE
1475/06 AD REM s.r.o., Poľná 930/3, Dunajská Streda IOL Master pre očné oddelenie/ Kúpna zmluva 56 264 0 FN Trnava 13.12.2006 22.12.2006