Zmluva č. 14/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:14/2007
Dodávateľ:ACSS, spol. s.r.o., Bratislava, Cukrová 14
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o nájme nebytových priestorov - zmluva č. 121/2007 (Cukrová ulica č. 14)
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad vlády SR
Objednávateľ:Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1

Prílohy