Zmluva č. S 18/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:S 18/2007
Dodávateľ:ACTA SK, s. r. o., Stropkov, Krátka 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Upratovacie a čistiace služby - Správa katastra Stropkov
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 961,43
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 961,43
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6

Prílohy